Google Chrome addon Youtube mp3 bây giờ đã có !

Bạn đã được chờ đợi cho nó … và bây giờ nó được thực hiện ! Các youtube mới để mở rộng mp3 bây giờ đã có trên Google Chrome !


Chỉ dẫn :

1. Đi đến : Youtube mp3 addon
2. Click vào add
3. Tới Youtube và trên đầu nhấp chuột phải vào Save để mp3 Logo !